Darmowa dostawa od 299,00 zł

Polityka zwrotów

Cześć!

Zamówione produkty nie przypadły Ci do gustu? Nie ma problemu, w naszym sklepie masz 30 dni na odstąpienie od umowy.

Jak dokonać zwrotu w kilku, prostych krokach?

  • 1. Masz 30 dni na powiadomienie nas o odstąpieniu od umowy, czyli o chęci zwrotu zakupionych produktów. Rekomendujemy skorzystanie z naszego formularza on-line w celu dokonania zwrotu: Formularz online.

  • 2. W ciągu 14 dni od poinformowania nas o zwrocie, odeślij na swój koszt zwracane towary na adres: Dabstory, ul. Gębicka 22, 62-200 Gniezno. Dołącz do paczki formularz zwrotu, który wygenerowałeś w formularzu zwrotu on-line lub możesz na przykład wypełnić ten: Formularz PDF

  • 3. Pamiętaj o starannym zapakowaniu towaru w bezpieczny sposób, by uchronić go przed uszkodzeniem w transporcie. Będzie nam miło, gdy wykorzystasz oryginalne zabezpieczenia produktów.

  • 4. Oddamy Ci pieniądze w ciągu 14 dni od dnia Twojej rezygnacji. Ze zwrotem środków możemy wstrzymać się do momentu, gdy otrzymamy od Ciebie produkt lub dowód jego odesłania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o procedurze zwrotów? Zapoznaj się z naszą Polityką Zwrotów w pełnej wersji, którą znajdziesz poniżej.

W razie pytań, napisz na nasz adres: bok@dabstory.com - z pewnością Ci pomożemy.


POLITYKA ZWROTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DABSTORY.COM

1. Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje w Sklepie Internetowym www.dabstory.com („Sklep Internetowy”).
2. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 30 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu („Ustawowe prawo odstąpienia”). Regulacje niniejszej Polityki Zwrotów dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego.
3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach:

  • a. pisemnie na adres: Dabstory, ul. Gębicka 22, 62-200 Gniezno;
  • b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@dabstory.com;
  • c. przy wykorzystaniu formularza on-line, dostępnego na stronie Sprzedającego.

5. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument może skorzystać z wzoru Formularza Zwrotu, jednak nie ma takiego obowiązku.
6. Konsument i Przedsiębiorca – Konsument ponosi koszt dokonania zwrotu Produktu.
7. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę - Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
8. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: DABSTORY ul. Gębicka 22, , 62-200 Gniezno.
9. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Możemy się wstrzymać z przesłaniem zwrotu środków do czasu odebrania zwracanych towarów lub przesłania nam potwierdzenia nadania paczki.
12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu lub w związku z nieprawidłową pielęgnacją produktu lub niewłaściwego zapakowania produktu podczas jego odsyłania do Sprzedawcy. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
14. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku:
  • a. przekroczenia ustawowego terminu 30 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;
  • b. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • c. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych.

15. Niniejsza Polityka Zwrotów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego i wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.

pixel